Hvor gammel kan en organisme bli?


I forbindelse med tusenårskifte sto det i et skriv fra posten, at ingen organismer kan bli så mye som 1000
år. Stemmer det? Hvilke organismer er det som blir eldst?

Replies

Ei furu i Sierra Nevada (vestkysten av USA) kalt Pinus aristata kan bli rundt 4500 år gammel. Såkalte klondannende planter kan nær sagt ha uendelig liv. Dette er busker og urter som sprer seg med utløpere som fortsetter veksten. Et buskas fra New Zealand (eller var det Sør-Australia) er målt over 30000 år gammelt!