Nattsvermer(?) dukker opp på ettermiddagen


Denne dukker stadig opp på petuniaen til min svoger mellom fire og fem på ettermiddagen. Trenger hjelp til bestemmelse!
Funnsted: Solbergelva i Nedre Eiker
Replies

Synes det ligner dagsvermer, se:
https://www.artsdatabanken.no/Pages/144738
For å få et sikrere svar kan du poste spørsmålet under Spør om insekter. Da er det større mulighet for at du treffer de kyndige hjemme.