Forhåndsvisning


@amdb73 @Tove og @pentafot har spurt om det er mulig med forhåndsvisning. Det er sikkert flere som lurer på det.
Forhåndsvisning er mulig, men tydeligvis ikke så enkelt som før.

Forhåndsvisning ligger bak forstørrelsesglasset oppe i høyre hjørne.


Når man klikker på det vil det åpne seg et "pop opp" vindu. Vinduet blir ofte hindret av nettleseren og du må si i fra at pop-opp-vindu fra spør en biolog er helt greit.
Replies

Pop-opp i Chrome nettleser:
klikk oppe i høyre hjørne og tillat.
Pop-opp i Microsoft Explorer. Nedre høyre hjørne klikk på "always allow".