Hva hadde vi før kilo?


Jeg leser at Norge ratifiserte meterkonvensjonen i 1875. Da fikk vi meter og kilo og SI-systemet. Hva hadde vi før kiloen? Hadde vi pund og hvor mye veide den i så fall? Jeg klarer ikke å finne det. Håper dere kan hjelpe
Replies

Wikipedia har en stor oversikt:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Gamle_m%C3%A5leenheter
Det var ellers et stort kaos i vektenheter, til dels avhengig av hva som skulle veies. Til husbruk gikk det nok mye i pund og merker:
Etter Wikipedia:
Fra 1683 var 1 bismerpund = 12 pund (= 24 merker) = 5,997 kg. Lov av 28. juli 1824 satte 1 bismerpund =5,977 kg.
Bismer er en vekt som består av en stang med motvekt i ene enden. Veiing skjer ved at en flytter opphengspunktet slik at vekta kommer i likevekt.
Tunge lass kunne måles i skippund:
https://no.wikipedia.org/wiki/Skippund

Små vekter kan for eksempel måles i dram:
https://en.wiktionary.org/wiki/drachm#English
I gammel tid kunne en kjøpe seg en støyt hos apotekeren, som veide opp en dram eller tre.