Biologi vs bioteknologi


Heisann!

Nå står valget mellom biologi eller bioteknologi. Lurer på om dere vet noe om forskjellene på disse? Hvor jobber hvem? Hva ville du valgt?? Hvor er det lettest å få jobb? Best lønn?

Takker for svarheart
Replies

Det er mye man kan velge av fag og ulike bioteknologi-retninger. Generelt er en biolog noen som vet mer om dyr og planter, mens en bioteknolog driver mer på molekylært nivå. Du bør tenke litt over hva det er du ville likt best å drive med
Bioteknologi er et felt i rask utvikling, og mye av arbeidet de driver med foregår i laboratorier eller ved bruk av avanserte instrumenter og datamaskiner. Det er store penger i disse fagfeltene, men også sterk konkurranse blant firmaer og forskningsinstitusjoner; det er gode sjanser for å få jobb for disse, men det er ikke alltid sikkert at du får jobbe med det du har lyst til pga. pengesituasjonen. Mye av arbeidet til forskere og bioteknologer går ut på å kjempe for sine prosjekter, ikke bare å jobbe med dem. Mer generell biologi har veldig gode utsikter til å få jobb, f.eks. som lærer; dette gir høy grad av jobbsikkerhet, men samtidig ikke så høy lønn som hvis man har en ansvarsfull stilling i et biotech-firma.

Det er vanskelig å si hvilket av disse områdene som treffer motivasjonen best, siden det er så mange valgmuligheter innenfor hver retning. Jeg ville ha gjort litt research på hva de forskjellige fagretningene innenfor biologi faktisk jobber med, og så snakket med en studieveileder/rådgiver om hvilke fag man bør velge for å komme i retning av den typen ting du vil jobbe med. Hvis du f.eks. er interessert i å jobbe med undersøkelser ute i skog, hvilke retninger bør du se på? Still slike spørsmål, så vil du nok få litt mer konkret info. Lykke til. thumbsUp