Hvorfor heter det sulfat?


Hei, jeg sitter her med kjemi1 lekser (vgsnivå) og lurer på hvordan man kan vite at f.eks SO’4 er sulfat?

Eller at PO’4 er fosfat?

Eller at CO’3 heter karbonat? Osv...

Er det slik at alt med O’4 ender på fat og alt på 0’3 ender på nat?

Takk på forhånd! :)


-- Posted via biolog --
Replies

Noen slike faste regler er det ikke. Du har for eksempel ClO3--ionet, som heter klorat. ClO4- heter perklorat. Dette er endelser en må lære seg for hver gruppe.
Når det gjelder forbindelser mellom Na (natrium), O (oksygen) og Cl (klor), så kan en lage denne listen:
- NaCl = natriumklorid (koksalt)
- NaClO = natriumhypokloritt (virkestoffet i klorin)
- NaClO2 = natriumkloritt
- NaClO3 = natriumklorat (et sterkt oksidasjonsmidel, som nå er strengt lovregulert, ble også før solgt som planteværnmiddel mot ugress under "Vadheim sodaklorat").
- NaClO4 = natriumperklorat (et enda sterkere oksidasjonsmiddel, kan (lett) eksplodere i kontakt med enkelte stoffer.

Red: Det at karbonat ender på "nat", har heller noe med endelsen å gjøre. Det blir tungvint å si karboat, det er behageligere med en konsonant imellom to vokaler. smile
Joda, litt regler fins. Det er normalt slik at endingen i navnet forteller noe om oksidasjontrinnet til det sentrale atomet i ionet.
F eks i nitrat har N høyest oksidasjonstrinn (+5). I nitritt lavere (+3). I klorat har Cl oksidasjontrinnet +5 mens det i perklorat har +7. Litt morsomt eksempel er oksygen alene som negativt ion (oksid) og i enkelte polare forbindelser vanligvis har -2, men i peroksider -1, alstå høyere.