Kromosomer


Kromosomer er ofte avbildet som en x. Men er det riktig at det er etter kopieringen at de har form som en x, og at de vanligvis har form mer som en I?
Replies

Kromosomene en ser bilder av (de ser virkelig slik ut) er i kondensert/sammentrukket form. Slik de er i forbindelse med celledeling. Xen oppstår når kromosonene kopiers, se:
https://ndla.no/nb/node/50354?fag=7
Mellom celledelingene er kromosomene mer uordnet, omtrent som en floke av tråder. Utenom celledeling er de ikke tydelige i cellekjernen.
Takk for svaret!
Nei, X-en er nok et resultat av gamle bilder og forskning på preparerte kromosomer. Kromsomhalvdelene henger stor sett sammen på langs og trekkes fra hverandre via spindelen og sentromeren. Endene av de to nye kromsosomene er de siste delene som forlater hverandre.