gresshoppe på Aukra
Er det mulig å si noe om denne gresshoppearten på Aukra utenfor Molde
Replies

Kan det være Omocestus ventralis (Rødgumpgresshoppe) siden den oppholder seg på røsslyng.
Ser at den er registrert på Sørlandet og en obs i Trondheimsfjorden tidligere