Liten musserong i maurtue i kalkrik granskog


Hei,

Denne vokste på maurtue i fuktig kalkrik granskog i Trøndelag. Hattediameter er 2-5 cm og hatten er oppspruket, grønn med rustbrunt, slik den kan vare hos såpemusserong. Foten er rotforlenget. Noen som vet?

Tijana
Replies

Ingen musserong i følge Gro Gulden. Kanskje en rotsopp, men hvilken?
Kan være flekkrotsopp.
Per M.
Enig med Per. M. Dette er nok en varietet, kalt Rhodocollybia maculata var.scorzonera. Har mørkere hatt en hovedvarieteten. Ganske sjelden, men dukker opp en gang i blant.
Takk!