Artsbestemmelse av nebbpiggknopp Sparganium neglectum


Hei, jeg fant i 2017 en god forekomst av piggknopp i en næringsrik innsjø på Jæren, i Rogaland. Formen på fruktene gjorde at jeg mistenkte underarten neglectum, og jeg fikk samme svar av en svært dyktig botaniker som støttet seg på noen utenlandske floraer. Jeg har nå samlet inn en del materiale i august og september fra det samme vassdraget, til sammen fra 12-13 ulike forekomster som er spredt ut over noen kilometer og to innsjøer. Forekomsten fra 2017 står langs bekkekant med løsbunn/mudderbunn og næringskrevende vegetasjon. Øvrige forekomster funnet i 2018 har litt varierende voksested, et fåtall er tilgjengelige uten bruk av båt/vadere. I 2017 såg vi mest på form og farge på fruktene, og fruktene stemte godt overens med illustrasjoner i Mossberg (og britisk litteratur). Materialet jeg nå har samlet inn er svært variabelt når det gjelder formen på fruktene. Bildet viser plante vi tok for nebbpiggknopp i 2017. Dette bildet er fra samme sted i 2018. Dette bildet viser to ulike planter der den venstre kanskje er nebbpiggknopp, mens den høyre muligens er vanlig kjempepiggknopp? Jeg synes det er stor variasjon mellom plantene i det meste av materialet, og også innenfor samme plante. En del av fruktene har tydelig kanting, mens en del mangler kanter. I tilfelle det stemmer at noe av dette er neglectum - hva er de sikreste kjennetegnene for å bestemme denne underarten? Hybridisering er vel også en utfordring for disse underartene. Bilde fra 2017 av voksested for antatt nebbpiggknopp. Jeg har belegg og bildemateriale av alle forekomster. Håper på hjelp til å avklare om jeg er på sporet eller helt på villspor.
Replies

Brukeren nfoto er forumets ekspert på vannplanter og vil kunne gi et vektig svar. Vi venter i spenning!
Jeg har vært utenlands (i Nederland for å kjøpe harpe (!) sammen med min datter), så posten først i natt da jeg kom hjem.

Dette er Sparganium neglectum, hvis man ikke tar artsepitetet 'neglectum' i dets egentlige mening og ignorerer oppsplitting av mikroarter i Sparganium erectum-komplekset. Noe jeg er tilbøyelig til selv.

Økologisk er det, så langt jeg erfarer, ingen forskjell på dem og hybridisering medgis å forekomme. Som det er typisk for slekta vil en hybrid ha dårlig utviklet fruktsetting, og de få fruktene som klarer å modnes vil vokse uforholdsmessig i bredden pga. at de ikke presses sammen av alle andre frukter. Slike [antatte] hybrider føres sammen under betegnelsen Sparganium oocarpum, som sikkert har fått et norsk navn den også. Legg merke til at vilke foreldre som inngår ikke kan avgjøres annet enn ved å se etter representanter for kjempepiggknopp s.lat. i nærheten. Ikke en gang dette detektivarbeidet er enstydig eller sikkert, fordi hybrider kan "stå igjen" fra gammel av og en eller begge foreldre har forsvunnet. Vegetativ formering er viktig i slekta.

Et siste moment, som forsåvidt gjelder hele slekta: fruktene må studeres både som delvis utviklet, og som modne. I det første tilfellet ser man form på griffel og arr, vilket er diagnostisk for de fleste artene og kan være til stor hjelp for å nøste opp kandidater til en evt. hybrid. I det siste tlfellet er altså modne frukter tvingende nødvendig for å navnsette enheter i Sp. erectum komplekset. Dessverre presses få planter med skikkelig modne frukter og det gjør bruk av fruktkarakterer nokså usikker eller upålitelig.

Her er et eksempel på hva som kan leses ut fra delvis modne frukter (Sparganium x splendens = Sp. angustifolium x emersum; en av de mest utbredte hybridene i slekta):


Fruktene har delvis de kortere, mer trekantede arrene til Sp. angustifolium, delvis de lange og jevnsmale arrene til Sp. emersum. Dessuten er utviklingen av mange frukter svært dårlig og omlag halvparten vil aldri utvikles.

En siste kommentar: det nevnes at noen frukter har kanter, andre ikke. Dette skyldes mest at fruktene ikke har kommet like langt i utvikling. Først når det blir trangt nok i hunnakset vil kantene på fruktene bli tydelige.

Hei og takk for grundig svar! Jeg mistenker at det meste av materialet vi fant var innenfor S. neglectum, men at vi nok bevisst lot stå igjen individer som kan ha vært hybrider (uten å vite at dette kunne være hybrider). Hoder med kun et fåtall større frø og svært ulik modning av frøene på samme hode kan vel tyde på hybrider? Vi antok at dette var litt "skrantne" planter som ikke fikk til frøutviklingen skikkelig. Jeg ser ellers at det er utfordringer med å registrere disse artene - flere av delbestandene vi fant bestod utelukkende av planter uten hoder og frø. Detektivarbeid i forhold til å oppspore foreldreplanter for krysninger gjør det ikke enklere...

Jeg legger ut noen bilder til av belegg vi har tatt. Fruktene er tørket og sikkert mindre egnede for å si noe sikkert om underart. Dette er noen av de plantene jeg synes avviker mest fra fruktene til neglectum slik de er illustrert i Mossberg. Men dersom både 920 og 921 i mine forrige bilder er neglectum så er vel trolig dette materialet også.. Hører gjerne fra deg om dette kan være neglectum, mulige krysninger eller en av de andre underartene! Vi fant ellers trolig S. emersum og S. natans i områdene, men såg ikke nærmere på dem.

Ellers må jeg få sagt at alt for få mennesker spiller harpe i dag! Fint å høre at noen tar ansvar :-)

På vei opp til Rondane for å se på høstfarger nå. Alle mine referanseverk ligger igjen hjemme. Så bare et ufullstendig svar kommer nå.

#857 ser ut til å være Sparganium erectum s.str. Med forbehold at målestokk mangler på fruktene. microcarpum har liknende fruktfasong, men mye mindre frukter.

#869 er sannsynligvis fra en hybridpopulasjon. Mange av fruktene er misdannet eller feilslåtte.

Resten får jeg se på senere når jeg kommer tilbake.
Takker igjen! Håper du slipper snø i Rondane, var der i slutten av august og måtte gå i snø opp til Rondeslottet.

For å gjøre det hele enda litt mer komplisert legger jeg ved et bilde fra august for nr. 857. Legger også ved et bilde av en forekomst like oppstrøms 857; 856. I august syntes jeg begge disse lignet på neglectum, men det kan trolig være hybrider og ulike underarter i hver delforekomst, slik at hver eneste plante burde blitt undersøkt. Beleggene som ble tatt i september kan selvfølgelig være andre arter siden de må påregnes å vokse samme steder.Belegg fra 857 fra august, som ble antatt å være neglectumBelegg av annen plante i mindre bestand oppstrøms 857. Denne bestanden var for øvrig sterkt nedbeitet av storfe. Voksested langs bekkekant.
Jeg henger meg på denne tråden, da jeg har samlet piggknopp ikke langt fra Runes lokaliteter. Disse vokste i et sumpområde på beitemark.
Bildene viser frø fra tre ulike planter som er samlet innenfor et område på ca. 25x10 m. Regner med at alle er samme art, og synes mest de likner på neglectum så som frøene er illustrert i Mossberg, men bildene der viser kanskje frø som er mer modne (brune og "tørre"). Har prøvd å finne nøkkel på internett uten hell.

aplodon: Frukformen stemmer med neglectum i det minste.

Jeg er fortsatt ikke overbevist om nytteverdien ved å adskille disse mikroartene av kjempepiggknopp. Det foregår kanskje aktiv spesiering jfr. mellomformer med tilbøyelighet til feilslåtte frukter. Men økologisk er oppførslen lik og det er knapt noe annet enn fruktenes utseende som skiller. Det blir for snevert etter min oppfatning, særlig tatt i betraktning den store variasjonsbredden som arter i vann- og våtmarksvegetasjon ofte oppviser.