Apothecier på Schistidium, rød med KOH


Jeg har fått tilsendt materiale (fra Arne Fjellberg) for bestemmelse som ascomycet. Noe det jo er, men den er lichenisert. En dråpe KOH gav umiddelbar rødfarging av hymeniet (apotheciene er gulgrønne). Finneren har observert denne flere steder i Vågå og Lom, alltid på Schistidium sp. Denne ble funnet på nevnte mose på kalkrik flyttblokk. Sporene er ellipsoide/bredt spindelformede med et mørkere "legeme" i hver ende. Noen som tar denne på strak arm?