Gjenkjennelig fra foto?


Vokste i bekkefar, ca. 900 m.o.h. - Golsfjellet, Buskerud. Fotografert 7. juli 2018.
Replies

Det er en Philonotis. Dette er en litt vanskelig slekt. De lange smale bladene kan peke på P. tomentella, men jeg vet ikke om en kan bli sikker kun ut fra bildet.
Kan de få "sporehusene"? vi ser, hvis det er det det er, også tyde på teppekildemose Philonotis fontana, eller er det flere Philonotis, bl.a. tomentella, som har slike? Ja, det er det visst, tomentella har visst også liknende? - Det kan godt tenkes det ikke er mulig å avgjøre dette fra foto. Takk for kommentar!

Jan
De røde tingene vi ser er samlinger av antheridier (hannorgan). Disse finnes hos alle Philonotis. En del andre moser har liknende samlinger, f.eks. arter i Mniaceae-familien (Rhizomnium, Plagiomnium etc.).

Jeg tror ikke mosen på dine bilder er Philonotis fontana. Den har normalt ikke så lange blad, og bladene rundt hannorganene er buttere. Jeg har ikke helt oversikt over hvordan bladene rundt hannorganene ser ut hos de ulike artene. For sikker bestemmelse må det kanskje til at en sjekker bladene i mikroskop.
Takk for ny informasjon. Du har nok rett i det du sier. Det er vel ikke usannsynlig at det er Philonotis tomentella, men det må jo helst være sikkert. Mikroskop er nok noe man bør skaffe seg.

Jan