Hemimycena/Mycena på råtnende seljelauv


Den ligner jo på stjernesokkelhette - men savner en sikkert vesentlig detalj: Soppene var ikke festet til bladet med noen kanthåret skive, ikke antydning til skive engang. Ingenting på undersida av seljebladet heller.


Den største hatten av de tre: 7 mm. Stilk 25 mm, og nesten 1 mm tykk.
Hatt med markante radiale striper. Hatthuden var matt, finfiltet (kunne ses i lupe 20x).
Hvite skiver.
Stilk hvit helt øverst, noe mørkere nedover.
I rik lauvskog, storbregne.
Rindal MR, 15. september.

- Artsforslag?
Replies

Og artsforslag er kommet allerede, idet Arne Aronsen mener det trolig dreier seg om løvseigsopp Marasmius epiphyllus.

- Er noen enig i det?
Arne får min stemme.
Takk for det, Øyvind.