Veien om mol?


Hei, jeg sitter med oppgaver i kjemi1, og er forvirret. Spørsmålet er: Hva er stoffmengden natriumioner i en boks med 213g natriumsulfat?

Hvordan finner man ut av det? Jeg tenker må gå veien om mol? Men husker ikke hvordan man gjør det i denne oppgaven.

Hadde satt pris på hjelp!

Hilsen Guro


-- Posted via biolog --
Replies

Du har helt rett! Veien går om mol. Først må du bruke formelvekten av NaSO4, natriumsulfat. Da vet du hvor mange enheter det går på den oppgitte vekten. Så kan du gange det tallet med atomvekten av natrium, så har du mengden av natrium.

Når det gjelder salter, er det mest korrekt å bruke ordet formelvekt, framfor molvekt, fordi salter består av ioner, ikke (bare) sammenhengende molekyler.
Takk for svar!!

Blir det da riktig med:

Formelvekten av NaSO4:
22,99+32,07+4*16=119,06u

213g/119,06g/mol =1,79mol

1,79mol*22,99g/mol= 41,12g natriumioner

Riktig?

Hva gjør jeg da for å få 41,12g over i enheten mol? (Oppgaven vil ha svaret oppgitt i mol)

Takk, hilsen Guro


-- Posted via biolog --
Beklager, men jeg gjorde en feil i formelen for natriumsulfat: Det riktige skal være Na2SO4blush
Bortsett fra at det gir en regnefeil å bruke min gale formel, har du regnet riktig.
Du trenger ikke gå veien om gram og tilbake til mol. Når du har beregenet antall mol Na2SO4, ser du av formelen at det er to mol Na i ett mol natriumsulfat.
Med riktige verdier blir svaret 3 mol Na. Det er 3mol*22,99g/mol =68,97 g Na
Takk for god hjelp :)


-- Posted via biolog --