Hvilke moser er dette?


Replies

I "tuen" til venstre er det minst tre forskjellige arter: etasjemose Hylocomium splendens, furumose Pleurozium schreberi og ett skudd av noe som trolig er fjærmose Ptilium crista-castrensis men som muligens skulle kunne være Sanionia uncinata.

Tuen til høyre er det umulig å si noe om ut fra dette bildet. Det trenges fler detaljer. Kunne også hjelpe om du forteller hvor i landet mosene er samlet samt i hvilket miljø og på hvilket substrat de vokser.