Hvilke planter er dette?


Bilde 1


Bilde 2


Bilde 3


Bilde 4


Bilde 5


Bilde 6


Bilde 7


Bilde 8


Bilde 9


Har noen lyst å hjelpe meg med navn på disse? Funnet stort sett på nordvestlandet i skog eller grøft. Hilsen student
Replies

1 linnea
2 åkersnelle
3 fagerfredløs, en forvillet hageplante (vi har en lignende viltvoksende art)
4 enkeltsmåblad av hestekastanje. Hele bladet består av 5-7 slike småblad i en vifte.
5 ryllik
6 disse store bregnene overlater jeg til andre som kan dem bedre
7 pors
8 bjørnekam
9 kystmyrklegg
Tusen takk for svar!
Vi er ikke helt i mål på bregnen ennå. Jeg har en ambisjon om å endelig lære meg disse, så forhåpentlig kommer noen og svarer på den også.
Skulle likt å ha sett hele bregnebladet, men mener det er skogburkne.
Burde duge som skogburkne det der, men alltid best å få med undersiden av bladverket hvor sporehopene sitter. Fjellburkne likner, men er oftest smalere i omriss og mer grasiøs.