Lakselus og hydrogenperoksyd


Den er kanskje ikke helt ufarlig likevel?

https://www.kyst.no/article/8211-vet-for-lite-om-skadevirkningene-til-hydrogenperoksid/
Replies

Hydogenperoksyd er ustabilt, og splittes i vann og oksygen av mange slags katalysatorer. For eksempel enzymet katalase, og en del uorganiske forbindelser. Derfor har en kanskje forestilt seg at stoffet forsvinner så snart det slippes ut?

Hvis denne prosessen tar lenger tid en beregnet, så kan vel skade skje i mellomtiden? Den enkle løsningen på dette problemet må være å sjekke vannet for hydrogenperoksyd før det dumpes i sjøen.