Mosesmør? Nytt forsøk.


Etter innspill på Artsobservasjoner der det stilles spørsmål ved artsbestemmelse av mosesmør, prøver jeg dette funnet en gang til på SEB - hvor jeg ikke fikk noen respons sist. Hadde vært fint om noen av dere som kjenner mosesmør kunne bekreftet at det eventuelt IKKE er det, slik at vi kan starte med andre muligheter. Hva ellers kan dette være enn en slimsopp? Jeg legger ved bilder tatt 18.9 og i dag (11.10) som viser modning - soppen har blitt mørkere/rødere, men i det jeg stakk hull på "byllen" kom det som sist fram ei oljet væske som etter min mening luker terpentin. Soppen står ikke på osp som sagt sist, det viser seg at det snor seg en gammel stamme av bergflette rundt ospetreet - begge dekket av mose - og det er på bergfletten at soppen befinner seg. Det er tydelig at mosen dør under påvirkning av "olja" fra soppen som står ca. 40 cm opp fra bakken. Det første/øverste bildet er fra 18.9, de to siste fra 11.10.
Replies

Jeg kjenner mosesmør ganske godt derfor stilte spørsmål om bestemmelsen av denne på AOsmile https://www.artsobservasjoner.no/Media/Image/1031137
Med et så tykt peridium og at den ikke har endret seg på 3 uker tviler jeg sterkt på at dette er en slimsopp.
Jeg tolker deg da slik at dette er dødt materiale. Kan det da være harpiks fra bergflettebarken? Litt underlig det også fordi det er ingen sår eller skader å se. Det virker som "byllen" ikke har noen kontakt med barken, men kun befinner seg på det tykke moselaget. Men den terpentinlignende lukta, kan jo tyde på en slags harpiks. Dessuten er det underlig at de svarte "prikkene" bl.a. øverst, som ikke kan være noe rusk, har endret størrelse og form i løpet av tre uker - som om det var levende. Jeg skjønner ikke noe av dette funnet, men har slettet mosesmør fra AO. Håper fortsatt på et endelig svar på hva dette er.
Jeg har ikke noen ide om hva dette er, eller om det er en levende organisme eller ikke. Men det skulle ikke forundre meg om hypotesen din om at det kan være ”harpiks” er riktig, ikke minst siden det lukter terpentin.
I alle fall takk for innspill på at det ikke er mosesmør. Jeg skal følge med på den videre utviklingen og se om det går an å stadfeste om dette er liv eller bare kjemi.