Plicaria endocarpoides - glattsporet kullbeger?


Fant denne 11. oktober 2018 ved Vispen i Fredrikstad.
Vokste i grus på et gammelt tildels nedlagt industriområde. Usikker om det har vært noe brennbart der. Så ikke slik ut.
Bredde 4-15 mm.
Er et par andre i slekten, men disse ligner mest på glattsporet kullbeger.