assistert befruktning


Hei, jeg skal ha et prosjekt i Assistert befruktning og har valgt å fokusere på mikroinjeksjon. til dette prosjektet måtte jeg ha en problemstilling og jeg har valgt en som fokuserer på framtiden av assistert befruktning og er også litt "konspirasjon teori" innen for dette.

Problemstilling: Kommer vi til å designe donor kropper i framtide?

Dette er tatt utgangspunkt i mikroinjeksjon og i forhold til rednings søsken.

tanken bak problemstillingen er at i fremtiden vil folk få to barn med samme vev-type (litt usikker om det var dette som skulle være likt i rednings søsken). den ene vokser opp og lever et normalt liv, mens den andre blir plassert i et isolert miljø hvor vedkommende kan "dyrke" organene, muskel vev og produsere blod. hvis det første barnet som blir født noen gang kommer i en ulykke, eller trenger for eksempel nyre donasjon, så vil de ha en perfekt match tilstede med en gang.

Personen som blir født til å være donor kropp vil være i ett slags "koma", men alt utvikler seg som det skal. den blir bare brukt hvis nødvendig og vill ikke ha noe form for kommunikasjon med utside-verdenen eller bevissthet. (her er det dette sy-fiction tankesette kommet inn)

Personlig tror jeg at at flere i fremtiden vil få rednings søsken, rett og slett for at det er en slags form for livs forsikring for barn som trenger det. men, om man kommer til å "gro" rednings søsken som ikke skal ha et menneskelig liv er jeg usikker på.

derfor lurte jeg på om noen med kunnskap innen for dette feltet kunne si sin mening om saken. (dette vil mest sannsynlig bli brukt i oppgaven) hadde vert veldig greit med et detaljert svar som går inn på blant annet den teknologien som finnes i dag, og den som mest sannsynlig kommer i fremtide, i tillegg til hvordans menneskers syn til dette vil forandre seg, ut i fra din egen kunskap og mening.

-på forhånd, tusen hjertelig takk heart smile
Replies

Slike tanker er tenkt før. "Vidunderlige nye verden":
https://www.nb.no/items/b6988820cf850537bf07ed28878c8667?page=11&searchText=Vidunderlige%20nye%20verden

Bortsett fra det etisk betenkelige ved å bruke et annet menneske som middel, så tror jeg ikke behovet vil oppstå.
(Selv om det alt i dag har vært tale om å skaffe et frisk barn som kan være donor for et sykt søsken.)

Slik jeg oppfatter utviklingen (og dette er ikke mitt fag), så arbeider en med å dyrke nye organ basert på pasientens egne stamceller. Problemene er særlig knyttet til at cellene må ha et "stillas" å vokse på. Men, det løser seg vel etter hvert. Så vidt jeg forstår kan en alt nå gjøre en del for å erstatte tapt beinvev.

Uansett, vil nok en eller annen for erstatning ved behov være både enklere og billigere enn å ha en tvilling liggende på is.

Stammceller fra foster er de mest tilpasningsdyktige celler som finnes, men av etiske grunner arbeides det hardt for å finne metoder for å "forynge" voksne stamceller, slik at de kan brukes på samme måte.
Sent svar, men jeg er enig med Limnoan: det ikke er så sannsynlig at man begynner å dyrke menneskekropper. Det som kan være mer akseptabelt er:

- dyrke organer i genmanipulerte dyr - f.eks. gris som har fått menneskegener
- fjerne cellene fra organer fra andre mennesker (decellularisere) og erstatte de med stamceller fra personen som skal ha organet (recellularisering). Slik reduserer man avstøtingsreaksjoner sterkt
- stamceller som man injiserer inn i skadet vev og som reparerer vevet