Slørsopp med nedløpende skiver


Fant denne slørsoppen i kalkgranskog i Hell i Trøndelag.
Svakt nedløpende skiver med hvit skiveegg
Lengdetrådet stilk
Stor sopp 5-6 cm i bredde

Ikke registrert noen spesiell lukt på denne.

Har sett igjennom mange slørsopper nå men finner ingen med den karakteren med nedløpende skiver og hvit skiveegg. Noen forslag?

Replies

Ikke legg så stor vekt på skivestilling og skivegegg. Den kan være variere med "oppveksten". Er iallfall en av de store artene i Telamonia. Hattfarge ligner på aprikosslørsopp, men da skal det være hvit stilk og hvitt stilkkjøtt. Greier ikke å få skikkelig inntrykk av skivefargen.
Takk for rakst svar. Da står jeg med "min" litteratur med Rundporeslørsopp og aprikosslørsopp som mulighetene etter forslaget du kom med. Aprikosslørsopp står det magre tørre barskoger på. Det var moserikt, og kalkrikt i dette området. Med at den er litt blankere på toppen kan det kanskje se ut som den er hygrofan? Isåfall så er det også da nærmere rundsporeslørsopp? Skivefargen er kanskje litt lysere en på bildet. Ble veldig mørkt på det første øverste bildet så ga det et nytt forsøk men manglet fotsatt litt lys. Litt gyllenbrune flekker har den jo også fått men det får sikkert aprikosslørsoppen også mtp sporepulveret.
Ja....Den kan det jo også være. Begynte å bli kompleks dette
Hvis hattfargen er riktig gjengitt på bildet, er det vel helst aprikosslørsopp. Men jeg fikk umiddelbart assosiasjoner til "min" okerbelteslørsopp, som vokste i mose i litt rik gran-/blandingsskog (med noe kalk).

Aprikosslørsopp skal ha marmorert stilkkjøtt, i motsetning til okerbelteslørsopp, og på sistnevnte bør det også være mulig å se antydning til gul-oker slørrester på stilken IRL.
Kan slå fast: Okerbelteslørsopp er det ikke. Den er ikke hygrofan, altså ikke en Telamonia, har annen farge og gult velum. Rundsporeslørsopp er det ikke da den har en mer mørk, rødbrun farge. Nevner igjen at du bør sjekke om den har både tydelig hvit stilk og hvitt stilkjøtt som frisk. Da kan du være ganske sikker på aprikosslørsopp. Ellers er det umulig å få en sikker bestemmelse fra kun ett eksemplar.
Takk, jeg tok ikke med meg denne soppen hjem, så kommer ikke i mål farge på stilkkjøtt. Men har lært mye mtp å få til denne neste gang :) mye handler om å ta med seg rintige karakterer og fokuserer på det som er viktig. Fanget desverre ikke opp dette denne gangen. Men tusen takk begge to.


-- Posted via biolog --
Opprinnelig postet av agaricus45 Kan slå fast: Okerbelteslørsopp er det ikke. Den er ikke hygrofan, altså ikke en Telamonia, har annen farge og gult velum. Rundsporeslørsopp er det ikke da den har en mer mørk, rødbrun farge. Nevner igjen at du bør sjekke om den har både tydelig hvit stilk og hvitt stilkjøtt som frisk. Da kan du være ganske sikker på aprikosslørsopp. Ellers er det umulig å få en sikker bestemmelse fra kun ett eksemplar.


Ifølge FN er okerbelteslørsopp en Telamonia, og hygrofan, s. 883 i min utgave. Men jeg har selv kommet med forbehold om hattfarge og slørrester på stilken, i et tidligere innlegg i tråden.
Du har helt rett, Siri K. Henger litt etter her. Okerbelteslørsopp var tidligere i Sericeocybe, som er betegnet som en gruppe med ikke-hygrofane arter som har svakt klebrige elle skinnende hatter. Denne og en del andre ikke ikke-hygrofane, eller tydligvis noen også svakt hygrofane, er nå flyttet til Telamonia.
Den er jo brun på stilken øverst men det har sikkert ikke noe med slørrester å gjøre. Er sikkert bare sporepulver.