Bjørkebevre?


Disse lys brune bevrene vokste på en temmelig råtten bjørkekvist som lå på bakken. Er det bjørkebevre? (Fargen på bildene er litt utvaska på grunn av sterkt sollys).

Replies

Grei bjørkebevre.
Takk for svar.