Hvilken kråkebolle?


21.4.2018, Hamarøy, Nordland.
Drøbakksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) eller svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)? Eller noe annet?

Per
Replies

Tangsjøoiggsvin, Psammechinus miliaris
Noe annet altså :-)
Registreres som grønnsjøpiggsvin.
Tusen takk for hjelpen.
Per
Vil det si at de norsk navnene tangsjøpiggsvin og grønnsjøpiggsvin er synonymer?
Ser slik ut. I artsobs er Psammechinus miliaris = grønnsjøpiggsvin.
Per