Lilla lameller


Lamellfiolkjuke? Eller bare tannfiolkjuke med lamellaktige tenner? Under furugrein på bakken.

Mvh Sylvestris
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Hvor i landet? Lamellfiolkjuke finnes kun i nord. Per M.
Dette er fra Østfold. I følge Artskart e det mange funn fra Agder og nordover, det nærmeste Østfold er helt sør i Akershus.

Sylvestris
Man må ikke benytte AO eller Artskart om man ønsker å sjekke hvor soppene vokser i landet. Det ligger nemlig en masse feilbestemmelser på disse steder. Når det gjelder kjuker må man i stedet benytte Ryvardens siste bok om kjuker. Der står det om lamellfiolkjuke: " En sjelden øst-boreal kjuke, kjent fra den nordlige og sentrale delen av Fennoscandia. " Det innebærer at alle funn syd for Nordland kan strykes. Per M.
Jeg er helt enig at man ikke skal stole helt på funnene på artskart og ikke bruke artskart som fasit på utbredelse. Sør for Nordland er det trolig mange feilbestemte lamellfiolkjuker som er i virkeligheten tannfiolkjuker inne der. Men det å fra skrive alle funnene til Tom, Leif(som har skrevet boka) og andre kompetente i Trillemarka, Drevsjø og andre områder syns jeg blir litt for dumt.

Med kjuken på bildet her er ihvertfall ikke jeg flink nok til å si om er lamell eller tann.
Det er riktig at man ikke må bruke Artsobs som kilde til utbredelse. Artskart derimot henter inn data daglig fra flere titalls databaser. Ja, det er riktig at mange funn i Artsobs (og Artskart) er feilbestemt. Men å si at man ikke må bruke Artskart som kilde, blir for drøyt. Man må alltid bruke data med kritisk sans. Å bruke bøker, som f.eks. Ryvardens bok, er også problematisk. Ganske enkelt fordi en bok er "utdatert" den dagen den utkommer (eller rettere sagt den dagen den ble ferdig korrekturlest). Ryvarden har personlig sagt til meg at det kan være feil i boken vedr. utbredelse eller substratpreferanser. Delvis fordi arter er omdefinert (nylig), eller funn er feilbestemt, eller bestemt på grunnlag av en antakelse om at "slik er det bare". Et typisk eksempel er argumentasjon av typen "det kan ikke være den arten, for den finnes ikke her" eller "det kan ikke være den arten for den vokser ikke slik". Med denne typen argumentasjon vil artenes utbredelse eller økologi forbli definert på grunnlag av evige sannheter og aldri "utfordres". Vi oppdager tross alt stadig at arter finnes på steder vi aldri hadde trodd at de ville dukke opp. Eller på substrater/voksesteder vi trodde de ikke ville finnes.
Har mange eksempler på at arter som "ikke skal vokse i Norge" er funnet her allikevel. Mangelfull kartlegging eller naturlig spredning som skyldes naturens luner må vi ikke overse. Men må selvsagt være lov til å være kritisk og kreve spesiell dokumentasjon når "sensasjonen" blir for usannsynlig.
Jeg ser nå at det ligger mange funn av lamellfiolkjuke i NSD, som er funnet i den sørlige delen av landet. Også på AO er det noen funn fra det sørlige Norge, som er godkjent av validator. Dermed blir jeg noe forvirret i forhold til det som står i den siste boken til Ryvarden (referert ovenfor) og i Svampar, der det står: "Norra Sverige" og sjelden. Per M.
Hos Artdatabanken finnes det funn av lamellfiolkjuke helt sør til Skåne.

Sylvestris
I de to svenske bøkene Svampar og Tickboken står det at lamellfiolkjuke forekommer i den nordlige delen av Sverige. Jeg velger dermed å mene at de sørlige funn dreier seg om tannfiolkjuke. Per M.
Bildene her er klart innenfor variasjonen til tannfiolkjuke. Per M.
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages