Lilla kjuke?På død løvtre (rogn?) i en vedstabbe ved bålplassen, Lågen elv, nord for Hovemoen, Lillehammer
Replies

Lilla fargen kom ikke så tydelig fram på bildene. Jeg tenker her på skorpekjuke. Irregulære porer en fin skorpe over substratet, iregulære porer, grålig porelag, mørk og markert kant og fast i konsistensen. Men kan være noe andre har noen flere ideer :)
Bildet har nok fått et blåstikk. Kanskje lurt om du noterer litt i felt meggen.
Helt enig i skorpekjuke.smile
P.S. Har du et oversiktsbilde som viser mer av substratet?
Dessverre så er dette det beste jeg kunne finne:
Stokken lå i en haug med gammel ved ved en bålplass. Det var løvtre: bjørk, rogn og gråor.
Ja, jeg prøver å notere, og gradvis blir det mer og mer. Men på denne soppturen var det så mye spennende bigeyesat jeg ble nok sliten mot slutten!
Takk for god hjelp Kagge og Tove.
Er det tydelig nok at jeg kan legger den ut på AO?
Ja, syns det. Kanskje du kan få bort noe av lilla-fargen i et bildebehandlingsprogram?
Jeg dro tilbake i dag, under helt andre vær og lysforhold. Måtte få vekk nysnø som kom i natt.
Nå var faktisk den lilla-fargen helt borte og dere kan se mer av stokken.
Skorpekjuke?