Stilkkjuke, men...


Har funnet grovporete vinterstilkkjuker i bøtter og spann i det siste, men sitter her nå med et avvikende eksemplar. Porene er påfallende mindre, og har lært at «ser du dem ikke» er det en finporet vinterstilkkjuke. Hatten er vel 3 cm bred, tynn, glatt, lys beige, utbredt, litt nedsunket, porelaget fint (bildet er nesten tredoblet i størrelse) og litt nedløpende, farge omtrent som hatten. Stilken er noe sidestilt, ca vel 2 cm lang, ca 3+ mm tykk, noe avsmalnende nedover, og den nedre delen er nærmest svart. Forbinder den finporede vinterstilkkjuka mer med vår og forsommer, og har bare funnet den en gang i våres, men i velger likevel å gå for den pga porestørrelse og farge. Er det andre arter jeg burde tatt i betraktning? Hva sier dere?


-- Posted via biolog --
Replies

Glemte biotop og substrat: lauvskog langs elveløp. En og annen gran forekommer. Vokste på rot eller kvist i grunnen, antakelig fra den dominerende arten, selje.


-- Posted via biolog --
Sokkjuke. Per M.
Så det var det. Takk! Da skal jeg kunne den til neste gang. Flott.


-- Posted via biolog --