Opptak av karbon gjennom røtter?


Planter tar opp karbon gjennom fotosyntesen, men kan noen karbonforbindelser tas opp gjennom rotsystemet?


-- Posted via biolog --
Replies

Ja, det kan forekomme. Er ikke sikker på om det skjer allment, men det finnes mange tilfeller.
Mest synlig er dette hos helsnyltere, for eksempel korallrot:
https://no.wikipedia.org/wiki/Korallrot
De har helt gitt opp fotosyntesen, og henter sine karbonforbindelser fra andre planter.

I senere tid har en også funnet ut at planter kan utveksle karbon via mychorizza (sopprot). Der er det sopp som står for formidlingen mellom plantene. Også kalt Wood Wide Web.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhizal_network
Strengt tatt får korallrot (+vaniljerot, fuglerede, huldreblom) det de trenger fra mykorrhizasopp, ikke andre planter. Men soppen henter det på sin side fra trær og planter som også har mykorrhiza. Så dette er en trekantforbindelse, og her er det sikkert flytende grenser og alle grader. Det blir bare spesielt tydelig med planter som har droppet alle pretensjoner og kvittet seg helt med klorofyllet.

Så har vi direkte rotparasitter på den andre siden, som f.eks. snylterotfamilien - det som tidligere var en del av maskeblomstfamilien i gruppen "halvsnyltere" (myrklegg, øyentrøst, marimjelle, engkall, svart/rødtopp, og skjellrot).
Wikipedia-artikkelen er forøvrig feil og misvisende. Korallrot snylter ikke på andre planter, men på sopp, bare så det er er helt klart.
Tusen takk for rask tilbakemelding!


-- Posted via biolog --