Stor libelle


Jeg har kommet fram til starrlibelle Aeshna juncea når det gjelder denne, men er langt fra sikker.

Etnedal 6. august

Lørenskog 30. august

Er det mulig å bestemme disse ut fra bildene?
Dag H
Replies

Ja, dette må være Aeshna juncea, hanner. Den tradisjonelle karakteren for å skille A. juncea fra A. subarctica er at juncea (normalt) har en lys flekk bak hvert øye, noe subarctica mangler. Nå er ikke denne karakteren synlig her, men tegningene på bakkroppen tilsier at dette er juncea, både m.h.t. utforming og farge.

Finn