Ospetorneskinn?


På ospelåg i sørøstre Østfold.
Denne skiller seg ut fra typiske skorpelærsoppfunn i området, kan det være ospetorneskinn?

diversitas