Legg inn dine bestemmelser på artsobservasjoner!


Mange får hjelp til artsbestemmelse her på forumet. Når arten er bestemt kan den også legges på www.artsobservasjoner.no
Og kanskje du kan legge beskjed i tråden din om at det nå ligger på artsobservasjoner. Vi som er aktive på Spør en biolog, syns det er moro å se at det arbeidet vi sammen gjør når ut, og at vi er med på å kartfeste biologisk mangfoldsmile