Seig kusopp?


Er det andre arter enn seig kusopp som har slike store porer?


Etnedal 18. august
Replies

Stemmer nok bedre med pepperrørsopp.
Hvis det stemmer at pepperrørsopp er en liten sopp, minnes jeg denne som større. Barnålene kan kanskje brukes som målestokk? Mitt anslag er ca 15 cm, men det er jo en stund siden.
Eg er samd i at dette må vere pepperrørsopp. Den er knallgul inne inne i stilken og spesielt kjenneteikn er at det seier tydeleg knekk når du bryt av stilken. Dei er oftast ganske små, men det hender at ein finn store eksemplar.
Fargen på rørlaget (i tillegg til fargen i stilkbasis) avslører den også.
Og så vokser pepperrørsopp ofte alene, mens seig kusopp alltid (?) vokser i flokk, i tette ansamlinger.