Genetikk


Sitter å fundere på et spørsmål som er lignende: Hva er forskjellen på kjønnsbundet arv og annen arv? Forklar og vis ved eksempel.

Kjønnsbundet arv har jeg forstått. Det er arv av gener som ligger på kjønnskromosomene. Siden kjønnskromosomene ikke er like hos hanner og hunner er nedarvingsmønsteret avhengig av kjønn. Flere eksempler på kjønnsbundet arv kan være fargeblindhet og blant annet blødersyke.

Men hva kan for eksempel en annen arv være? Kodominans og epistasi? Hva er forskjellen på de?

Setter pris på alt av kommentarer som kan hjelpe meg! :D
Replies

Kodominans: To dominante, ulike anlegg virker samtidig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kodominans
Epistasi betyr at flere genpar samvirker for å gi en bestemt fenotype:
https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/026668_bi2.compressed/179

For øvrig: Du bør poste slike spørsmål under Spør en biolog generelt. Da er det håp om at du får fler og bedre svar.
Åja okei. Takk skal du hasmile