Forskjell på Humus, detritus, TOC, DOC, biomasse og organisk materiale.


Hei, her har jeg samlet masse begreper som mer eller mindre kan virke som synonymer. Men det er vel ikke helt sant? Er det noen som har oversikt over disse så hadde det vært veldig fint om de kunne skrevet det ned her på cyberspace en gang for alle. Jeg fikk lyst til å nevne VOC (volatile organic coumpounds) også, men det blir nok litt utenfor.
Hilsen Dendrobates
Replies

Disse begrepene er praktiske begrep, og blir vel innimellom litt slomsete brukt, her er en grov forklaring:
Organisk materiale er en overordnet kategori: Omfatter karbonholdig materiale unntatt uorganisk karbon som CO2, karbonater med mer. I denne sammenheng er det interessant at det inneholder energi, som kan frigjøres ved oksydasjon til CO2 og andre uorganiske stoff. De fleste organiske stoffer kan bli spist av en eller annen organisme, og gå inn kretsløpet på nytt. Det varierer bare hvor "spiselig" det er. I vann kan for mye organisk stoff føre til oksygenmangel på grunn av nedbrytning.
Humus er rester av nedbrutt organisk materiale, ofte plantemateriale. Humus består av store, organiske molekyl, som er vanskelig å bryte ned. En "ufordøyelig rest" av organisk materiale. Humusforbindelsene er sure, og har mange interessante egenskaper. Kan blant annet binde metallioner, og bidra til å danne struktur i jord.
Detritus er døde rester, ofte av planter. Det er i partikkelform, kunne kanskje kalle det "grums"
TOC = Total Organisk Carbon det en måler når en oksyderer karbonet i en prøve. Uorganisk karbon, som karbonat må fjernes eller trekkes fra for å få TOC.
DOC= Dissolved Organic Carbon den løste delen av organisk karbon. I praksis det som slipper gjennom et filter. DOC kan være tilgjengelig for bakterier, og går på den måten inn i næringskjeden. I noen økosystem kan DOC være en viktig næringskilde via bakteriene.
Biomasse er navnet på levende/ ikke nedbrutte organismer regnet som "masse".