Spissmus i hus


Øksfjordbotnveien 686, Loppa, Vest-Finnmark

Vi har alltid hatt mus i kjelleren og opp i hus og hytte her om vi ikke passer på, spesielt om vinteren. Om sommer og høst kan vi få besøk av lemmen og vånd som forviller seg inn en åpen dør, men ikke «innbrudd» som dette. Det uvanlige er at det alltid har vært spissmus. Som oftest fanger vi et par voksne individ først, deretter 3-8 mini-utgaver, unger, også midt på svarteste vinteren, desember eller januar. Musene lager relativt høye skrikelyder , og reagerer lite på at det er folk i rommet- de er relativt lette å fange, her i hundeskål med cellofan over. (De elsker hundemat) Det er ofte forbausende store «lus» på musene- ses blant annet ett eksemplar tydelig på nesa på det første bildet.

Hva slags spissmus-type er dette? Vi kjenner ingen andre som har spissmus i hus!

Røsbø
Replies

Tror det kan være krattspissmus:
https://no.wikipedia.org/wiki/Krattspissmus
Spissmus er ikke gnagere, som "andre mus", så de gjør vel neppe skade ved å gnage. Hva som trekker dem inn i hus, er ikke godt å si. En ting er at det vel er varmt der. Kanskje de finner noe å spise? (Bortsett fra hundemat.)

"Lusene" er antagelig midd, kanskje en eller annen art av flått? Det finnes ulike flåttarter, ikke alle biter mennesker.
Det finnes dessuten midd, som bruker dyr til transport uten å skade dem. Midden hopper av når den finner et passende bol eller rede.
Ja, det er vel nærliggende å tenke krattspissmus/vanlig spissmus.
. Det eneste er at det er litt overraskende adferd i forhold til at de opptrer flere og midt på vinteren. Denne gangen fanget jeg 3 voksne spissmus før jeg klarte å finne inngang. Vi har renovert et hus her og fant hele «bol» i isolasjonen og enorme mengder skit. Om dette er ordinære mus eller yngleplass for spissmus brukt over mange år et vanskelig å si.
Enig i krattspissmus. Det nevnes et sted (Siivonen) at yngre dyr kan ha en "tofs" avsmalnende i enden av halen. At de formerer seg tyder jo bare på god tilgang på mat. Og siden det er innendørs og på kysten så har de neppe noen problemer med kulda. Vanligvis begynner forplantninga i april om bøkene er riktige på dette og de blir normalt ikke mer ett og et halvt år så de lever i høyt tempo og må få mye gjort. Tre eller flere kull er visst også vanlig og de eldste dør i løpet av høsten.