Nye arter for Norge.


Har funnet 50 nye sopparter for Norge siden 2011. De fleste er sekvensert. Får ikke registrert de på Artsobservasjoner. Finnes det et "triks" når det gjelder slike?