Kjuke på kjuke


Hvilke kjuker er det som sitter på ei død kjuke som jeg tror er ei seljekjuke, sitter på liggende, levende selje.


Mvh Sylvestris
Replies

Her er et nærbilde av noen av de små kjukene, den største er en snau centimeter i tverrmål. Dette er et bilde fra ei kjuke som sitter nær den andre på samme stokk.

Sylvestris
Kan være skorpekjuke.
Per M.
Vanskelig å si noe sikkert om dette funnet ut fra bildene. Her er det nok nødvendig med mikroskopi for, om mulig, å få en sikker bestemmelse.