andefugl


Denne er for vag for meg, .... kan den bestemmes ut fra foto .... Det var saltvann og en flokk på opptil ti fugler. Midt i januar, Eide på Nordmøre.
Replies

Bildet er mørkt og uklart, så det er ikke lett å se farge og detaljer. Et forslag kan være sjøorre, men det er helt usikkert.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8orre