En vortelav på gråor..Her står det helt stille for meg. Jeg fant en kvist av døende løvtre som stakk opp av snøen. Gråor voks ved siden av.
Tallus ser ut til å være under barken og disse rurlav-lignende skapninger titter frem i barksprekkene.

Funnet ved stien langs Lågenelv, Trettenstrykene.
Replies

Ikke en lav. Denne kan du legge ut under "Spør om sopp"