Salinitet


Hei! Jeg holder på å skrive en oppgave om påvirkningen NaCl har på planters vekst, og skal i den forbinnelsen forklare årsakene til at salinitet forekommer. Vanligvis deler man salitetsårsaker opp i to kategorier: primære (naturlige) og sekundære (menneskeskapte), men klarer ikke å skjønne hva de sekundære egentlig er. Det er snart om masse med tørt land og hevelse av grunnvannet, men jeg skjønner det bare ikke. Kan noen hjelpe meg ut? Takk, på forhånd!!
Replies

Et eksempel er veisalting. Dette er bare ett eksempel av flere.

Bare for å nevne hvor mye veisalting påvirker jorden, så kan jeg nevne noen morsomme funn. I Hamar (inkludert tidligere Vang kommune) så har jeg funnet tangmelde, strandkjempe og strandrug. De to førstnevnte har jeg også funnet i Stange. Begge disse kommunene ligger på østsiden av Mjøsa. Jan Wesenberg (janwe) skrev også en artikkel i Blyttia for en stund tilbake, der han påpekte at det er mengder med standkjempe langs E6 igjennom Gudbrandsdalen.

Som du sikkert har skjønt utav navnet, så er dette planter en normalt finner ved det ramsalte havgapet eller i nærheten. Dette sier egentlig ganske mye.