Eksamen


Klassifisere ulike organismer og knytte opplysningene opp mot levevis og tilpassning. Hvordan ville dere besvart denne oppgaven?
Replies

Hm, kan du selv velge en organisme?
Hvis du tok furu kunne du skrive skrive at den vokser i tørr skog. Den klarer seg også vått, men er spesialist på tørre områder. Områder med sandjord har gjerne furuskog. De vokslagte nålene tåler godt tørke. De voksne trærne har høye stammer og kraftig, tjukke bark. De vil også tåle skogbrann. I tidligere tider har skogbrann oppstått naturlig og furu har en tilpasning til det.
Er det sånn de tenker? Alt for lenge siden vgs og jeg er ikke lærerblush