Eksamen


Forklare strukturen til DNA ut i fra en modell. Hvordan ville dere forklart strukturen til et DNA?
Replies

Hva tenker du? Er den f.eks rett?