Eksamen


Forklare mitose ved mikroskopering av ferdigpreparat. Hva vil dette si?
Replies

Hva tror du selv? Her virker det som om du bare skriver av oppgaven. Hvis du viser at du har lest og tenker - så hjelper vi deg videre
Leser og leter men finner ikke ut hva ferdigpreparert vil si.
Ferdigpreparert betyr antakelig bare at det er et preparat som du ikke har laget, men som er ferdig. Altså kanskje et rotskudd på objektglass med dekkglass på. Et preparat der du kan se mitosen. Oppgaven kunne like gjerne vært: Forklare mitose når du mikroskoperer eller forklare mitose ved mikroskopering av preparat. Ordet ferdigpreparat forvirrer bare.