"RNA-verden" og seleksjon


Hei! Det var to ting jeg lurte på angående dette utsagnet:

"Når et RNA-molekyl fungerer som et enzym, kalles det et ribozym. Det er gjort forsøk i laboratorium som viser at RNA kan lage kopier av seg selv ved å fungere som et enzym. Enzymet kan sette nukleotidene sammen. Det er også observert en seleksjon på slike RNA-populasjoner. Et slikt stadium kalles populært for en "RNA-verden".

1) Hvordan foregår det seleksjon når genotypene ikke får noen fenotyper som kan fungere som en fordel i et samfunn?
2) Kan en slik RNA-verden oppstå utenfor et laboratorium?

Postet dette, men så tenkte jeg at dette kan være bakterier med RNA som arvemateriale, og siden kopieringen aldri er 100% så vil det oppstå variasjoner, eller mulige mutasjoner? Og videre vil da seleksjon kunne skje?
Replies

Har du lest dette?
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_world
(Spørmålet er langt over mine evner...)

En annen sak er at det faktisk finnes virus som bruker RNA som arvemateriale, retrovirus. Men, de kan selvsagt ha oppstått sekundært, i omgivelser dominert av DNA, som arvemateriale.
Endringer i nukleotid-sekvensen til RNA-et kan jo bli sett på som fenotypiske endringer ettersom disse vil kunne forandre RNA-ets emzymatiske egenskaper, akkurat som endringer i aminosyre-sekvensen i klassiske enzymer vil kunne forandre enzymenes egenskaper...
Siden disse RNA-"organismene" er veldig primitive, vil jeg tro at mutasjonsraten hos dem er høyere enn hos vanlige avanserte celler, med tanke på at de ikke har mekanismer for å rette opp feilkopieringer, det forekommer ikke apoptose, osv.
Skal sjekke ut siden, det virket interessant!

Godt poeng i at det kan bli sett på som fenotypiske endringer... hmm, takk for svar! :)