Liten skivesopp med rødbrun rand?


Funnet i dag på mosebunn i bjørkeskog i Hjelmeland. Hattdiameter ca 8mm. Iøynefallende rødbrun rand på hatten. Hvilken art kan dette være?
Replies

Kan være torvnavlesopp. Per M.
Takk for godt forslag. Ser ut til å kunne stemme bra.
Merkelig "rødbrun rand".
Har nå sett at enkelte andre funn av torvnavlesopp også fremviser tilsvarende rødbrun rand på hatten. Se blant annet denne link:
https://www.artsobservasjoner.no/Image/949682

Hva kan denne randen være forårsaket av?
Og kan det eventuelt være noen forvekslingsarter som kan fremtone seg slik?