Liten sadelformet morkel


Denne lille sadelformede morkelen har form nesten som en pokalmorkel. Stilken var (foreløpig?) svært kort. Underside helt hvit.. Mild lukt. Sørvendt kalkrik snauhugst med grasbakke etter granskog på på Ø Toten 2-300 moh. Er det mulig å si hvilken type?


-- Posted via biolog --
Replies

En av flatmorklene. Per M.
Takk. Da gjelder det å finne ut om det er den lyse eller den mørke, går jeg ut fra.


-- Posted via biolog --