Begerformete morkler?


Disse morklene (?) vokste på snauhugst med grasbakke etter granskog. Kalkrik. 2-300 moh på Ø Toten. Foten er svært kraftig. Av de jeg har sett før minner de nok mest om flatmorkler, men de har vært litt mer flattrykte ned mot bakken. Glemte dessverre å sjekke lukt. (Sjekker gjerne mot svovel)


-- Posted via biolog --
Replies

Du mener kanskje å sjekke mot klor?
Ja...:-)-- Posted via biolog --