Hvilken flue?


Er det mulig å si hvilken art dette kan være ut fra foto? Madla, Stavanger i dag.
Det er vel en snylteflue, men der er det mange å velge mellom.
Replies

Dette er ei av loftsfluene, altså ein Pollenia-art. Du har tatt bilde av to ulike individ, der den første er ein hann og den nederste ei ho.

Terje
Takk skal du ha. Pollenia rudis virker å være den vanligste, men det er jo ikke sikkert det er den likevel. - Er det mulig å skille den ogPollenia vagabunda som også kan være mulig, ut fra foto?

Jan
Det er fullt mulig å skille P. rudis frå P. vagabunda ved hjelp av foto, sidan sist nemnde har ei mørk stripe foran på oversida av brystet. Det har ikkje denne, og P. rudis er nok den mest sannsynlege. Men det finst fortsatt forvekslingsartar som eg ikkje klarer å utelukke på grunnlag av desse bilda, slik som t.d. Pollenia labialis.

Terje
Ok. Takk skal du ha igjen. Da får det bare bli Pollenia sp. på denne.