Hvilken pusling?


Noen av disse småplantene finnes i en tørrbakke ved sandstrand på Karmøy om dagen. Bare 3-5 cm høye og hårete. Bladene tett på stilken. Det ser ut til at noen av blomstene er blå, andre hvite, eller at noen begynner blå i knoppstadiet og blir hvite etter hvert. Jeg fant ingen utsprungne blomster, så derfor mangler det bilder av det. Jeg har sett på bilder av vårrublom og av vår/sandarve, men er usikker. Noen som har svaret på hvilken vårplante dette er?
Replies

To forskjellige ting. Den første er nok noe smårusk i nellikfamilien, men har ikke flora for hånden akkurat nå.

2 og 3 vil jeg tro er en veronika.
Disse blir nok lettere å bestemme når de får utsprungne blomster.
Nysgjerrigheten drev meg tilbake til funnstedet for de to artene - og jeg fant noen av hver i blomst, så da er det kanskje mulig å si sikkert hva det er. Jeg tipper åkerveronika på den blå og sandarve på den hvite...Spent på svar.
Første bilde i siste bolken med bilder ser ut til å være lagt inn i AO som bakkeveronika: https://www.artsobservasjoner.no/Image/1131331 . Det er kanskje en dristig bestemmelse?
Bakkeveronika er kanskje noe dristig, men absolutt det mest sannsynlige svaret på den blå. Jeg ville følt meg trygg på den.

Den hvite hører til i storarveslekta Cerastium, pga kronblad med kløft i tuppen. Altså ingen sandarve, som er en tynn, spinkel og opprett plante med små blader og hele kronblader. Det kan være vårarve, kystarve eller muligens et lite individ av ugrasarve ("vanlig arve"). Jeg vil tro en av de to første, som skilles best på smådetaljer. Men kystarve har vanligvis 4-tallig blomst og vårarve vanligvis 5-tallig. Jeg ser 5 kronblad på flere blomster her, noe som kan peke mot vårarve. Men sikker er jeg ikke.