Begersopp på sauemøkk?


Fant disse på en klump med sauemøkk på sauebeite på Karmøy i dag. Er det mulig å komme noen vei med disse? Den største målte 1 cm i diameter og den var ganske kjøttfull, jeg delte en. (Har belegg).
Undersiden:
Replies

Dyngebeger?
Tror det er umulig å artsbestemme denne uten mikroskopi.
Ja, det er nok et dyngebeger (Pseudombrophila sp.), men må mikroskoperes.
Jeg regnet med det.