Hvilket gress?


Plutselig er det noen som kjenner dette gresset, selv om det sikkert er på et utviklingstrinn som kan lure meg.
Fotografert Revheimsvågen, Stavanger i går.
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Det ser jo unektelig ut som en rapp, men her må du sikkert sjekke bladslirer, utløpere og slike ting for å komme lenger.
Enig at det minnet om rapp, og mest om fjellrapp, men det passer vel ikke så godt her på kysten?
Tja. Reidar Elven sier "på Vestlandet og nordover også i lavlandet", og da på tørrbakker. Samtidig er det også kystfunn helt ned til Hvaler. Utbredelseskartet i Mossberg dekker så godt som hele Norge.

Jeg ser på rapp som spesialistmat, evt. en halvtimes disseksjon med godt lys og lupe, og Lid i fanget. Den eneste jeg umiddelbart kjenner igjen i felt er lundrapp (også tunrapp, da).

Jeg tror fremdeles du blir nødt til å grave opp resten av planten også.
Du har sikkert rett i det, men akkurat nå er det så mye vet du, så det blir neppe gjort! Takk for innspill!
Vokse denne litt fuktig kan det være kildegras Catabrosa aquatica i en tidlig utviklingsfase. Småaksene har ikke den skarpe kanten som rapp typisk fremviser.
Ja, utkant av mark som blir ganske "vass-syk" i perioder med regn, ved tursti, kanten der. Kildegras er kanskje ikke så usannsynlig her, se også de ganske brede bladene som vel passer bedre med kildegras enn rapp. Fjellrapp vil vel foretrekke tørre voksesteder, og av rappene er det vel kanskje fjellrapp og eventuelt veirapp (som ikke er registrert i Rogaland) som likner mest. Kan jeg da registrere den som kildegras på AO, eller?
Det kan nok være kildegras, men i så fall på et litt utypisk voksested og da er det nok en "utkantpopulasjon".

Kildegras er ganske vanlig på Jæren og Karmøy, og da vokser den i svære, innfiltrete og krypende matter langs litt forurensete bekkeutløp på sandstrand - nesten alltid sammen med tiggersoleie og kjempepiggknopp. Du ser sjelden en enkelt plante av kildegras.

Har dessverre ikke representative bilder av hvordan den vanligvis fremstår, men her er i hvert fall en enkelt som har kommet litt bort fra de andre. Dette er på Sandvesanden på Karmøy:
Ja, jeg må nok tilbake og se litt nærmere på dette graset. Jeg ser kildegras typisk er "krypende", så det burde være mulig å bli sikrere ved gjensyn. Takk til begge så lenge! Jeg kommer tilbake med "rapport".
Jan
Fjellrapp vil aldri finne seg til rette på et slikt voksested som du beskriver.

Veirapp kan opplagt finnes her, men aner ikke om den har spredt seg så langt vestover? Jeg ser den mest i indre (østlige) deler av Østlandet.Veirapp Poa supina.
Jeg ble nysgjerrig på å se litt nærmere på denne.

Kildegras har to-blomstrete småaks, men det kan det ikke være, for her er det fire. Kildegras skal dessuten ha tydelig ulikt lange ytteragner, men her er de nokså like:

Jeg må tilstå at jeg fremdeles synes fjellrapp ligner. Mossberg sier "inneragner bredt hinnekantet med oransje bord" - jeg vet ikke om det kan stemme med den røde kanten innenfor hinnekanten her?

Men så skal det være "inneragn med tydelige nerver, tetthåret på kjøl og kantnerver" (Lid). Her stopper det litt, jeg vet ikke hvor tydelig dette bør være på bilder. (RED: eller er den hvite stripen langs kjølen egentlig hår -?)

Verapp er ganske riktig oppgitt som sterkt østlig alle steder, innkommet fra Sverige. Den virker usannsynlig her.

Jeg prøver å rydde litt i egen gress-kunnskap her, så arrester meg hvis jeg går feil...

RED 2:
Engrapp har "lange, krusete ullhår" på inneragnene - nederst på sidenervene og nederst langs kjølen. Se illustrasjon i Lid. Jo mer jeg ser på bildene, jo mer ser den hvite stripen langs kjølen ut som flattliggende, lange hår.

Illustrasjonen i Mossberg viser grønn topp, men teksten sier "oftest fiolett og brunspraglet".
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages